Werkgroep streeft naar eerlijke handel met ontwikkelingslanden

In Sint Michielsgestel is een enthousiaste werkgroep actief om Fairtrade in Sint Michielsgestel onder de aandacht te brengen

Peter van Heijningen
Irčne van der Maesen
Raymond Pelders
Willem van Geest
Astrid Pijnenburg
Anniek Danen-Lampe
en Eefje Henkelman als vertegenwoordiger van de Gemeente Sint Michielsgestel. (Astrid, Peter en Eefje ontbreken op de foto)

Gemeente, winkels, scholen, bedrijven en sportverenigingen worden benaderd om Fair Trade producten in hun assortiment op te nemen of zelf te gaan gebruiken. De reacties zijn positief. De meeste supermarkten hebben al een heleboel Fair Trade producten in het assortiment.

Campagne Fair Trade Gemeenten

De campagne Fair Trade Gemeenten is een initiatief van Stichting Max Havelaar, COS Nederland, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en ICCO. Om de titel Fair Trade Gemeente te mogen voeren, moet voldaan worden aan de zes criteria die je kunt vinden op www.fairtradegemeenten.nl . Een landelijke jury beoordeelt of de gemeente die titel daadwerkelijk verdient. Ook in andere landen zijn gemeenten actief om de titel Fair Trade Gemeente te behalen. In Nederland zijn reeds tientallen gemeenten Fairtrade.
( 01-12-2015 63 Fairtrade Gemeenten, 115 actieve gemeenten. 4359 organisaties doen mee! )
Wie zich wil inspannen om Fairtrade te promoten in Sint Michielsgestel is van harte welkom. Neem even contact op met Irčne van der Maesen, telefoon 073-5944182 of stuur een mailtje naar info@fairtradesintmichielsgestel.nl

Fair Trade is eerlijke handel

Onder Fair Trade verstaan we de handel met producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die tot doel heeft dat de boeren en andere leveranciers in deze landen een redelijke beloning krijgen voor hun product. Fair Trade organisaties helpen de producenten hun producten te verkopen, zodat zij hun omzet en rendement kunnen verhogen en kunnen groeien. Dankzij Fair Trade verbetert hun handelspositie en krijgen de boeren, arbeiders en hun families de kans om zelfstandig te functioneren. Ondernemingen en consumenten van Sint Michielsgestel kunnen hieraan een bijdrage leveren door Fair Trade producten te (ver)kopen en te gebruiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Uiteindelijk gaat het bij een Fair Trade Gemeente om meer dan alleen het (ver)kopen van eerlijke handelsproducten. In een Fair Trade Gemeente stimuleren ondernemers en consumenten elkaar om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en te consumeren. Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet er evenwicht zijn tussen People, Planet en Profit (de 3 P’s), ofwel mensen, aarde en winst. Winst maken mag, maar niet ten koste van mens en milieu. Een goede balans leidt tot betere resultaten voor bedrijf en samenleving.